KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER MAA.

VIRKSOMHEDSPRÆSENTATION

”Vi udfører byggeri for mennesker!”

Virksomhedens baggrund

Krarup Hansen & Co. er en traditionel arkitektvirksomhed, som yder rådgivning og bistand i alle arkitektfagets facetter. Tegnestuen arbejder med planlægning, projektering og design af byggeri, samt byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med gennemførelse af byggeopgaverne. Virksomhedsleder Otto Krarup Hansen, arkitekt maa., har praktiseret som arkitekt i Helsingør siden 1989. Referencer fra tegnestuens arbejder kan ses på vores hjemmeside: www.kh-co.dk.

Opgavetyper

Tegnestuen yder rådgivning i en lang række forskelligartede sager med udfordrende arkitektoniske problemer; opgaver med et vidt rækkende spænd i variation og størrelse, der har givet os en særlig ballast og erfaring indenfor følgende emner, som særligt kan fremhæves:

– Planlægning og projektering af boligbyggeri for privatboliger samt andels- og almene boliger.
– Planlægning og projektering af erhvervsbyggeri til produktion og kontor mv.
– Planlægning og projektering af offentligt byggeri for administration, skoler og institutioner mv.
– Planlægning og projektering af privat / offentligt byggeri for sundhedsvæsen, herunder sundhedshuse.
– Planlægning og projektering af fritidsbyggeri, sportshaller, museer og menighedshuse mv.
– Planlægning og projektering af byfornyelse og renovering af gammelt / bevaringsværdigt byggeri

Oplysninger om ansatte på tegnestuen

Tegnestuen er pt. bemandet med to til tre arkitekt og konstruktørmedarbejdere foruden ejeren og en økonomichef. I særlige sager med særliget behov supplerer udvider vi tegnestuekapaciteten ved at benytte vores netværk af kollegaer. I forbindelse med aktuelle sager er Otto Krarup Hansen arkitekt og Michail Jensen, bygningskonstruktør og projektansvarlig i forbindelse med projektering og byggeledelse.

Informations- og kommunikationsteknologi - IKT

Tegnestuen er bekendt med gældende IKT-bekendtgørelse for offentligt- og alment byggeri, og vi har implementeret kravene i vor dagligdag på tegnestuen.

Kvalitetssikring

Der foretaget kvalitetssikring af tegnestuens daglige arbejde. Ydelser er baseret på danske arkitekters og danske ingeniørernes vejledning for kvalitetssikring iht. retningslinjerne i Bygningsstyrelsens Bekendtgørelse af 9.januar 2019 med tilhørende Vejledning af 2019. Tegnestuen har udarbejdet en KS-håndbog, der præciserer kvalitetssikringen.

Økologi og bæredygtighed

Tegnestuen udbygger løbende sit knowhow omkring energi, bæredygtighed og økologiske forhold. Tegnestuen er bekendt med og har kendskab til de forskellige bæredygtighedscertificeringer. DGNB-certificering er generelt grundlag for tegnestuens rådgivning. Bekendtgørelse af 9.januar 2019 med tilhørende Vejledning af 2019. Tegnestuen har udarbejdet en KS-håndbog, der præciserer kvalitetssikringen.

Profil

Tegnestuens profil er baseret på en innovativ tilgang til opgaverne gennem analyse af bygherrens ønske og sagernes kompleksitet i rum, rumforløb og design, herunder valg af materialer. I samspil med bygherren arbejder vi på at løse arkitektopgaverne således, at opgaverne resulterer i unikke, originale, tidløse og bæredygtige løsninger indenfor afsatte økonomi og afsatte tidsforløb

KHCO 25.7.2023