a. Planlægning - bydannelser og fortætning af bydele

Opdateret 30. juli 2023

Tegnestuen yder rådgivning inden for planlægning. Byplanlægning og landskabsplanlægning. Tegnestuen har erfaring med planlægning, bydannelser og fortætning af bydele med en bæredygtig tilgang. Krarup Hansen & Co. udfører rådgivningen i tæt kontakt med klienten og myndigheder, men tager også selv initiativtager til udvikling og fortætning af bydele, samt bydelsplaner i forbindelse med sager i aktuelle nye / gamle områder, som naturligt kan transformeres.

En god by - bydel eller byplan dannes ved

– Ved at skabe byrum for mennesker og menneskelige behov – at byen skabes til, med forståelige menneskelige dimensioner – at byen opdeles- og struktureres med varierende byrum, med store små plads- og tovedannelser som kan danne rammer for byens sociale liv. – at byen / bydele planlægges med infrastruktur som understøtter byens behov – at byen opbygges på baggrund af FN verdensmål, med fokus på nr. 11) – bæredygtige byer – 12) – effektiv udnyttelse af jord og bygningsarealer – 13) – co2 regnskab energi- og ressourceforbrug.

Eksempler på vores planlægning

Eksempel: Et område i Esbjerg – Finlandsgade, Storegade, Kirkegade og Islandsgade

Eksisterende- og konkurrenceområdet 

Konkurrence forslag med omorganisering og transformering

Billede fra i dag, 2023 af det aktuelle område

Fortætning af Esbjerg,konkuranceforslag fra 1984.Fortætning af den gamle bykerne i Esbjerg. Fortætning og omstrukturering af området. ”Gør byen til by igen”til en by til boliger og arbejdspladser.

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. STJERNEGADE 5 3000 HELSINGØR TLF.: 4922 0406 WEB: KH-CO.DK

a. Planlægning - bydannelser og fortætning af bydele

Opdateret 30. juli 2023

Eksempel på vores planlægning i Helsingør

Et område i Bykernen udfyldt, med butikker og boliger. Udviklingsprojekt og projektering i 1990 – 1995. Ibrugtaget i 1997.

Kort af området 1845 / 1990

Forslag 1990 til ”udfyldning” i bykernen, og fortætning af bydelen i Bykernen.

Billede af området i dag juni 2023.

Modelbilleder fra forslaget i 1990.

Tegning i luftbilledet fra Lokalplanen i 1993

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. STJERNEGADE 5 3000 HELSINGØR TLF.: 4922 0406 WEB: KH-CO.DK

a. Planlægning - bydannelser og fortætning af bydele

Opdateret 30. juli 2023

Eksempel på vores planlægning i Nordhavnen i København

Et område på Nordhavnen, bebygget med 40.000 butikker / erhverv, service / by-funktioner og 40.000 nye boliger. Konkurrenceprojekt og forslag i 2004.

Konkurrenceforslag 2004

Luftbillede fra 2023, af Nordhavnen

Billede af området konkurrencematerialet i 2004.

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. STJERNEGADE 5 3000 HELSINGØR TLF.: 4922 0406 WEB: KH-CO.DK

a. Planlægning - bydannelser og fortætning af bydele

Opdateret 30. juli 2023

Eksempel på vores planlægning i Bykernen i Helsingør

Et område af Helsingør Bykerne i Sct. Anna Gade Kvarteret, på den game Gasværksgrund, som kan bebygges med udstillings-/muserumsfunktioner
(på den forurenede grund) for Teknisk Museum. Udvikling- og forslag i 2016.

Billede af området i dag juni 2023

Forslag 2016 til ”udfyldning” af hul i bykernen, en fortætning som vil styrke bydelen.

Billede af området fra 1845.

Gasværksgrunden Har i dag igen funktion og anvendes kun reaktivt, af ganske få mennesker. Grunden er på 14.500 m2 og kan bebygges med 2½ etage som byen omkring. Teknisk Museum har et behov på ca. 24.000 m2 som let vil kunne indeholdes på arealet med en funktion som vil kunne indpasses med de begrænsninger den forurenede grund vil medføre.

Nyt teknisk museum, forslag 2016 på Gasværksgrunden. En ny bydel i nordlige den ag Bykernen.

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. STJERNEGADE 5 3000 HELSINGØR TLF.: 4922 0406 WEB: KH-CO.DK

a. Planlægning - bydannelser og fortætning af bydele

Opdateret 30. juli 2023

Eksempel på vores planlægning i Bykernen i Helsingør

Et område af Helsingør Bykerne – Byen til vandet.
Et område med adgang til Øresund, på sydøst for Bykernen, tidligere anvendt til opmarchpladser for godstogevogne og i dag til biler i forbindelse med færgeoverfarten.

Luftbillede af Helsingør 2021, set fra vest mod nord.

Området er opfyld, fra etablering af jernbaneforbindelsen fra København i 1890-erne, med seneste opfyldning ved etablering af den nye færgeterminal i 1970-erne. Ved en fremtidig omstrukturering af jernbane- og færgetrafikken, bør byen igen trækkes frem til Øresunds kyst ved etablering af en bydel i respekt for den gamle historiske by.

KRARUP HANSEN & CO. ARKITEKTER M.A.A. STJERNEGADE 5 3000 HELSINGØR TLF.: 4922 0406 WEB: KH-CO.DK