Nymarkskolen, musik og hjemkundskab

                   
 
Projekt:

Ny musikbygning samt ombygning af hjemkundskab

Areal: 304 m2
Bygherre:         Slagelse Kommune
Rådgivningsform:  Totalrådgivning
Ingeniør: Fjerring A/S og Jens Abildgaard
Landskab: Landskabsarkitekt Lise Schou
Status: Ibrugtaget i 2005