Nymarkskolen, indskoling

                   
 
Projekt: Ny indskolingsbygning
Areal: 1.254 m2
Bygherre: Slagelse Kommune
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Ingeniør: Mortensen & Stokkebye
Landskab: Landskabsarkitekt Lise Schou
Status: Ibrugtaget i 2002