Boliger i Hvissinge, Glostrup

                   
 
Projekt: 21 tætte lave boliger
Areal: 2.100 m2
Bygherre: Danton A/S
Rådgivningsform: Totalrådgivning
Ingeniør:

Damgaard, Roskilde

Landskab: Tegnestuen
Status: Ibrugtaget i Januar 2009