Helsingør Bycenter

                   
 
Projekt: Byfornyelse, butikker, P-hus og boliger
Areal: 19.500 m2 bytikker, 18.000 m2 P-hus
Bygherre: Højgaard & Schultz A/S
Rådgivningsform: Arkitektrådgivning
Ingeniør:

Carl Bro A/S

Landskab: Tegnestuen
Status: Ibrugtaget i 1997